Liên thông dữ liệu

Medcomm Pos – Phần mềm quản trị nhà thuốc – Kết nối liên thông có nhiều đặc tính ưu việt thực sự đáp ứng cho người dùng, cho chủ cơ sở để quản trị chứ không chỉ nhằm mục đích báo cáo liên thông với Sở, Bộ y tế. 
Đơn cử như tính năng phân chia quyền hạn người nhập liệu, người bán hàng, chủ cửa hàng…. giúp cho người chủ cửa hàng không phải công khai giá nhập hàng đầu vào với nhân viên. Người bán hàng chỉ cần biết giá bán và chủng loại thuốc hay các vật tư khác từ đó cửa hàng sẽ bảo mật đc thông tin nhập hàng cũng như lỗ, lãi hàng ngày của đơn vị.