MEDCOMM POS

Bạn có thể theo dõi kết quả bán hàng trong ngày theo:
Doanh thu, Trả hàng, Nhập hàng, Trả nhà cung cấp.

 

Dùng thử miễn phí

Hướng dẫn sử dụng

Medcomm Pos sẽ hỗ trợ các bạn bán hàng một cách nhanh chóng tiện lợi. Xem báo cáo doanh số mọi lúc mọi nơi. Với tài liệu hướng dẫn đầy …

Liên thông dữ liệu

Medcomm Pos – Phần mềm quản trị nhà thuốc – Kết nối liên thông có nhiều đặc tính ưu việt thực sự đáp ứng cho người dùng, cho chủ cơ …

Tính năng nổi bật

Phần mềm Medcomm – Quản trị nhà thuốc là một phần mềm hỗ trợ các nhà thuốc trong việc quản lý cơ sở của mình với các tính năng đơn …