Bộ Y tế giới thiệu việc triển khai xây dựng dữ liệu Bản đồ số cơ sở y tế

Ngày 29/03/2019, Cục CNTT-Bộ Y tế đã có công văn gửi Sở y tế các tỉnh về việc triển khai xây dựng dữ liệu bản đồ cơ sở y tế Việt Nam và giới thiệu về phần mềm Mạng y tế cộng đồng- Medcomm.

Nội dung chi tiết xem tại đây.