Biên bản thẩm định phần mềm Medcomm của Cục CNTT – Bộ Y tế

Ngày 08/11/2018, Cục CNTT – Bộ Y tế đã có buổi họp với Công ty TNHH Mạng y tế cộng đồng Medcomm để thẩm định, đánh giá chất lượng, chức năng và khả năng triển khai nhân rộng của phần mềm mạng y tế cộng đồng -Medcomm.

Cục CNTT- Bộ y tế khẳng định:

  1. Phần mềm Medcomm có đầy đủ 03 nhóm chức năng: quản lý hoạt động của nhà thuốc, phục vụ công tác quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về y tế và nhóm chức năng hoạt động khác.
  2. Công ty TNHH Mạng y tế cộng đồng-Medcomm phối hợp với Trung tâm ứng dụng-Cục CNTT y tế triển khai phần mềm đến các cơ sở y dược theo quy định.

Chi tiết nội dung thẩm định và đánh giá như biên bản đính kèm Ở đây