Báo cáo bán hàng

Báo cáo bán hàng sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn toàn diện cũng như chi tiết về tình hình bán hàng.

Để xem báo cáo bán hàng, trên thanh Menu,  chọn Báo cáo, nhấp chuột vào Báo cáo Bán hàng:

Báo cáo bán hàng sẽ xuất hiện kiểu hiển thị: Bản đồ và Báo cáo

Trong báo cáo bán hàng có 4 tiêu chí: Bán hàng, lợi nhuận, giảm giá hoá đơn, khách trả hàng.

  • Bán hàng: Hiển thị các giao dịch trong báo cáo bán hàng như: Thời gian, số lượng hoá đơn, doanh thu, Số lưọng phiếu trả, Thực thu.
  •  Lợi nhuận: Hiển thị chi tiết các giao dịch Báo cáo lợi nhuận theo hóa đơn như: Thời gian, Tổng tiền hàng, Giảm giá hoá đơn, Thuế VAT, Doanh thu, Tổng giá tiền, Lợi nhuận gộp.
  • Giảm giá hoá đơn: Hiển thị chi tiết các giao dịch Báo cáo tổng hợp giảm giá hóa đơn như: Thời gian, Tổng hoá đơn, Giá trị hoá đơn, Giảm giá hoá đơn, Thực thu

Khách trả hàng: Hệ thống sẽ liệt kê báo cáo trả hàng theo hóa đơn với đầy đủ thông tin như: Thời gian, khách hàng, tổng tiền

Với mỗi tiêu chí, Báo cáo bán hàng sẽ hỗ trợ bộ lọc theo Thời gian:

+ Báo cáo bán hàng hỗ trợ khách hàng xem lại báo cáo theo ngày và tuần, theo tháng và quý và theo năm. Hệ thống sẽ nhanh chóng xuất ra báo cáo trong một khoảng thời gian khác nhau rất linh hoạt .

+ Lọc thời gian theo Từ ngày – Đến ngày: Cung cấp bộ lọc từng ngày, tháng, năm theo lịch dương chi tiết.

Link video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=rhtyGInWz4U