Đổi mật khẩu

Điều kiện: Đã đăng nhập thành công vào hệ thống Quản lý nhà thuốc Tài liệu hướng dẫn hệ thống Quản lý nhà thuốc

  • Bước 1: Nhâp vào tên tài khoản, avatar tại góc trên bên phải màn hình, chọn Thông tin cá nhân rồi chọn Thay đổi mật khẩu.
  • Bước 2: Hộp thoại đổi mật khẩu xuất hiện, nhập thông tin mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới, nhập lại mật khẩu mới sau đó nhấp vào nút Lưu