Báo cáo hàng hóa

Để xem Báo cáo cuối ngày, bạn thao tác như sau:

  • Trên thanh Menu, chọn Báo cáo, nhấp chuột vào Hàng Hóa:
  • Trong Báo cáo hàng hóa có thể xem theo 07 tiêu chí: Bán hàng, lợi nhuận, Trả hàng, Nhập hàng, Trả hàng NCC, Hạn sử dụng, Xuất hủy, Bác sĩ.
  • Bán hàng: Trong tiêu chí, Khách hàng chọn Bán hàng, hệ thống sẽ thống kê chi tiết các số liệu liên quan đến Mã hàng, tên hàng, số lượng bán, Doanh thu, số lượng trả, giá trị trả, Thực thu.
  • Lợi nhuận: Trong tiêu chí, khách hàng chọn Lợi nhuận, hệ thống sẽ thống kê báo cáo theo hàng hóa rất đầy đủ và chi tiết theo từng kiểu hiển thị như: Mã hàng, tên hàng, số lượng bán, doanh thu, số lượng trả, Giá trị trả, Thực thu, Tổng giá vốn, Lợi nhuận…
  • Hạn sử dụng: Trong tiêu chí, khách hàng chọn Hạn sử dụng, hệ thống sẽ thống kê báo cáo theo hàng hóa rất đầy đủ và chi tiết theo từng kiểu hiển thị như: Mã hàng, Tên hàng, Số lô, Hạn dùng, Số ngày còn lại, Số lượng bán, Số lượng còn lại.
  • Xuất hủy: Trong tiêu chí, khách hàng chọn phần xuất hủy. Hệ thống sẽ hiện thị đầy đủ và chi tiết mã hàng hóa, tổng số lượng đã hủy và tổng giá trị hàng hóa hủy.
  • Khách trả hàng: Trong tiêu chí, khách hàng chọn phần khách trả hàng. Hệ thống sẽ hiện thị đầy đủ và chi tiết mã hàng hóa, số lượng và giá trị hàng hóa khách hàng trả lại.
  • Nhập hàng: Trong tiêu chí, khách hàng chọn phần nhập hàng. Hệ thống sẽ hiện thị đầy đủ và chi tiết mã hàng hóa, số lượng và giá trị hàng hóa đã nhập.
  • Trả hàng nhà cung cấp Trong tiêu chí, khách hàng chọn phần trả nhà cung cấp. Hệ thống sẽ hiện thị đầy đủ và chi tiết mã hàng hóa, số lượng và giá trị hàng hóa đã trả nhà cung cấp.

Bác sĩ: Trong tiêu chí, khách hàng chọn phần bác sỹ. Hệ thống sẽ hiện thị đầy đủ và chi tiết các hàng hóa, số lượng và doanh thu đã được dược sỹ/bác sỹ bán theo ngày/tháng.

Với mỗi tiêu chí, Báo cáo hàng hoá sẽ hỗ trợ bộ lọc theo Thời gian:

+ Báo cáo hàng hoá hỗ trợ khách hàng xem lại báo cáo theo ngày và tuần, theo tháng và quý và theo năm. Hệ thống sẽ nhanh chóng xuất ra báo cáo trong một khoảng thời gian khác nhau rất linh hoạt .

Lọc thời gian theo Từ ngày – Đến ngày: Cung cấp bộ lọc từng ngày, tháng, năm theo lịch dương chi tiết

Link video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=rhtyGInWz4U