Báo cáo nhà cung cấp

Báo cáo sẽ giúp Quý khách hàng thống kê được chi tiết tình hình kinh doanh qua nhà cung cấp một cách thông minh và đơn giản hơn rất nhiều.

  • Trên thanh Menu,  chọn Báo cáo,  nhấp chuột vào Báo cáo Nhà cung cấp, màn hình hiển thị chi tiết hệ thống Báo cáo nhà cung cấp, với 03 nội dung đầy đủ: Kiểu hiển thị, Tiêu chí và bộ lọc.

Báo cáo nhà cung cấp hỗ trợ xem theo kiểu Biểu đồ và Báo cáo.

Trong Báo cáo nhà cung cấp, có 03 tiêu chí: Nhập hàngHàng theo nhà NCCcông nợ.

  • Nhập hàng: Kiểu hiển thị, Khách hàng chọn Báo cáo, trong tiêu chí, lựa chọn Nhập hàng, hệ thống sẽ liệt kê đầy đủ: Mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, số lượng phiếu nhập,  tổng tiền hàng,  giảm giá hóa đơn,  giá trị nhập,  số lượng đơn trả, …
  • Hàng bán theo NCC: Trong tiêu chí, khách hàng lựa chọn Hàng bán theo NCC, hệ thống sẽ thống kê chi tiết các giao dịch liên quan đến: Mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp,  số lượng sản phẩm,  giá trị.
  • Công nợ: Trong tiêu chí, khách hàng lựa chọn Công nợ, hệ thống sẽ thống kê các nhà cung cấp nợ, số nợ, ghi nợ đầu kỳ, cuối kỳ và có thông tin chi tiết để tra cứu.

Link video hướng dẫn:https://www.youtube.com/watch?v=rhtyGInWz4U