Quên mật khẩu

 Bước 1: Để lấy lại mật khẩu, nhấp vào link Quên mật khẩu tại màn hình đăng nhập

Bước 2: Nhập email sau đó nhấp vào nút Gửi đi, liên kết đặt lại mật khẩu sẽ được gửi đến email, nhấp vào liên kết đó và làm theo hướng dẫn để đặt lại mật khẩu.