Tạo mới khách hàng

Vào phần Đối tác-> Quản lý khách hàng

Có 02 cách để tạo mới khách hàng: bằng cách nhập file excel hoặc tự nhập vào hệ thống:

Tạo danh sách khách hàng bằng file excel

  • Vào mục Nhập dữ liệu để tải và điền danh sách khách hàng bằng file excel mẫu.

Bước 1: Tải file dữ liệu mẫu về

  • Bước 2: Nhập liệu và tải file lên hệ thống

Tạo danh sách khách hàng bằng cách nhập hệ thống

  • Nếu bạn chưa có file excel Danh sách khách hàng:
  • Bước 1: Chọn + Tạo mới để nhập danh sách khách hàng.
  • Bước 2: Điền thông tin vào các mục và nhấn Tạo mới (nếu muốn lưu thông tin khách hàng) hoặc Hủy (nếu không muốn lưu thông tin khách hàng vào danh sách) ở góc dưới cùng bên phải màn hình để hoàn tất.

Link video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=vrF0PrEdw3g