Danh sách tồn kho

1.1 Xem hàng hóa tồn kho

Mục tồn kho sẽ cho phép bạn kiểm tra số lượng sản phẩm có trong kho theo từng tiêu chí: tồn đầu, tồn cuối, số lượng, giá trị sản phẩm khi xuất và nhập hàng.

  • Để kiểm được hàng hoá trong kho, bạn hãy vào mục Kho và chọn Tồn kho.
  • Màn hình sẽ hiện lên danh sách Tồn kho để bạn kiểm tra mã sản phẩm, tên sản phẩm, số lượng hàng trong kho và giá trị nhập hàng, xuất hàng của từng sản phẩm.

Link video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=wd5dwsPOCGM