Báo cáo dược sĩ

Để xem báo cáo dược sĩ, vào phần Báo cáo và chọn báo cáo dược sĩ. Hệ thống sẽ hiện báo cáo các đơn thuốc do bác sĩ kê đơn gồm số lượng đơn, tiền bán hàng, tổng thu và có chi tiết để tra cứu.

Ngoài ra hệ thống cho phép lọc theo tiêu chí tên bác sĩ/ hoặc thời gian mong muốn.