Thiết lập giá

Ngoài bảng giá chung, để phục vụ nhiều mục đích khác nhau của đơn vị bạn như: Áp các mức giá khác nhau với các chi nhánh khác nhau, với các khách hàng khác nhau, tại các thời điểm khác nhau, hệ thống cho phép tạo các bảng giá khác nhau.

Tạo mới bảng giá

  • Chọn mục Thiết lập giá trong Hàng hóa
  • Sử dụng + Tạo mới và điền thông tin vào các mục rồi nhấn Tạo mới (Nếu muốn lưu) hoặc Hủy (Nếu không muốn lưu thông tin vừa nhập) ở cuối góc phải màn hình.

Thiết lập sản phẩm cho bảng giá

  • Vào danh sách  bảng giá, chọn bảng giá muốn thay đổi dữ liệu.
  • Vào cài đặt, chọn Thiết lập giá

Sau đó màn hình hiển thị

  • Chọn sản phẩm để thêm vào bảng giá . Nhập giá mới cho sản phẩm & nhấn Chỉnh sửa để lưu lại thông tin

Chỉnh sửa bảng giá

Để chỉnh sửa bảng giá, bạn nhấp vào ô Cài đặt ở bên tay phải của bảng giá và chọn mục Chỉnh sửa

Sau khi hoàn thiện cập nhật thông tin bảng giá, bạn nhấn nút Lưu.

Xóa bảng giá

Để xóa bảng giá, bạn nhấp chuột vào ô Cài đặt ở bên tay phải của bảng giá và chọn mục Xóa.

Xuất bảng giá ra file excel

Để xuất bảng giá, bạn nhấp chuột vào ô Xuất excel ở bên tay phải của bảng giá. Hệ thống sẽ tải file excel bảng giá về máy tính của bạn.

Link video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=fAA_BOGCnFQ