Quản lý ngân hàng

Để quản lý thông tin ngân hàng, bạn vào mục Quản lý hệ thống ở góc phải màn hình, chọn phần Quản lý ngân hàng.

Hệ thống sẽ hiện danh sách ngân hàng gồm mã, tên, trạng thái, hành động.