Quản lý chi nhánh

Để xem thông tin các chi nhánh đang quản lý, bạn vào mục Quản lý hệ thống ở bên phải màn hình, chọn phần Quản lý chi nhánh.

This image has an empty alt attribute; its file name is image-242-1024x393.png

Hệ thống sẽ hiện ra danh sách chi nhánh với đầy đủ thông tin về giấy phép, địa chỉ, trạng thái hoạt động.

  • Trong trường hợp bạn muốn xuất danh sách chi nhánh ra file excel, bạn nhấn vào mục xuất excel.
  • Trong trường hợp bạn muốn tạo thêm chi nhánh, bạn nhấn vào ô + Tạo mới và điền các thông tin về chi nhánh. Sau đó lưu lại