Báo cáo khách hàng

Để xem Báo cáo khách hàng, Trên thanh Menu, bạn hãy chọn Báo cáo, nhấp chuột vào Báo cáo khách hàng.

Báo cáo khách hàng hỗ trợ xem theo kiểu Biểu đồ và Báo cáo

Báo cáo khách hàng có thể xem theo 04 tiêu chí: Bán hàng, lợi nhuận, công nợ và hàng bán theo khách

  • Bán hàng: Kiểu hiển thị, khách hàng chọn Biểu đồ, trong tiêu chí, khách hàng chọn Bán hàng, hệ thống sẽ thống kê Top 10 khách hàng mua nhiều nhất theo tổng số tiền và liệt kê danh sách từng người cụ thể.
  • Lợi nhuận: Trong tiêu chí, bạn lựa chọn Lợi nhuận, Báo cáo sẽ tổng hợp đầy đủ lợi nhuận theo khách hàng, tổng tiền hàng, giảm giá hóa đơn, doanh thu, giá trị trả, doanh thu,…
  • Công nợ: Trong tiêu chí, bạn lựa chọn Công nợ, hệ thống sẽ thống kê chi tiết báo cáo công nợ theo Top 10 khách hàng nợ nhiều nhất theo kiểu hiển thị biểu đồ về số tiền nợ và khách hàng.
  • Hàng bán theo khách: Trong tiêu chí, bạn lựa chọn Hàng bán theo khách, hệ thống sẽ thống kê chi tiết Mã khách hàng, Khách hàng, số lượng mua, giá trị.

Với mỗi tiêu chí, Báo cáo khách hàng sẽ hỗ trợ bộ lọc theo Thời gian:

+ Báo cáo khách hàng hỗ trợ khách hàng xem lại báo cáo theo ngày và tuần, theo tháng và quý và theo năm. Hệ thống sẽ nhanh chóng xuất ra báo cáo trong một khoảng thời gian khác nhau rất linh hoạt .

+ Lọc thời gian theo Từ ngày – Đến ngày: Cung cấp bộ lọc từng ngày, tháng, năm theo lịch dương chi tiết.

Link video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=rhtyGInWz4U