Tạo danh sách nhà cung cấp

Vào mục Đối tác—>chọn phần Quản lý Nhà cung cấp

Có 02 cách tạo danh sách nhà cung cấp: tạo bằng file excel hoặc tự nhập lên hệ thống

Tạo danh sách nhà cung cấp bằng file excel

  • Nếu đơn vị bạn đã có file excel danh sách nhà cung cấp, vào mục Nhập dữ liệu để tải và điền danh sách nhà cung cấp bằng file excel mẫu.
  • Bước 1: Tải file dữ liệu mẫu về

Bước 2: Nhập liệu và tải file lên hệ thống

Tạo danh sách nhà cung cấp bằng cách nhập hệ thống

  • Nếu bạn chưa có file excel Danh sách nhà cung cấp:
  • Bước 1: Chọn + Tạo mới để nhập danh sách nhà cung cấp.
  • Bước 2: Điền thông tin vào các mục và nhấn Tạo mới (nếu muốn lưu thông tin của nhà cung cấp) hoặc Hủy (nếu không muốn lưu thông tin của nhà cung cấp vừa khởi tạo vào danh sách nhà cung cấp) ở góc dưới cùng bên phải màn hình.
  • Link video hướng dẫn:https://www.youtube.com/watch?v=vrF0PrEdw3g