Quản lý mẫu in

Để quản lý mẫu in, bạn vào mục Quản lý hệ thống ở góc phải màn hình, chọn phần Quản lý mẫu in.

Hệ thống sẽ hiển thị loại mẫu in, khổ in cho bạn lựa chọn.

  • Bạn cũng có thể chỉnh sửa/hoặc tạo mới mẫu in bằng cách nhấn vào mục Chỉnh sửa/hoặc +Tạo mới.