Đăng ký tài khoản

  • Liên hệ số hotline của Medcomm: 19008960 để được tư vấn, hỗ trợ thông tin về gói dịch vụ.
  • Các cơ sở đăng ký sử dụng phần mềm theo quy định của Medcomm như sau: Thanh toán chi phí tối thiểu là 06 tháng sử dụng sản phẩm của Medcomm cho năm 2020 hoặc thanh toán 01 lần cho 12 tháng sử dụng sản phẩm của Medcomm
  • Sau khi các cơ sở hoàn thiện thanh toán, Medcomm sẽ cung cấp tài khoản cho cơ sở kinh doanh qua thư điện tử, điện thoại….