Đăng xuất tài khoản

Điều kiện: Đã đăng nhập thành công vào hệ thống Quản lý nhà thuốc

  • Nhâp vào tên tài khoản, ảnh đại diện tại góc trên bên phải màn hình, chọn Đăng xuất